ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
รายงานประจำปีแสดงรายรับรายจ่ายและผลการดำเนินงานประจำปี 57
รายงานประจำปีแสดงรายรับรายจ่ายและผลการดำเนินงานประ ...
...
อ่านต่อ... 
 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าหลวง ปี 2557
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าหลวง ปี 2557 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.255 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
หมู่บ้านรักษาศีล 5
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ...
โครงการขับเคลื่อน "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ...
อ่านต่อ... 
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ...
 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ...
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ...
อ่านต่อ... 
 
สะพานพรหมรังสี
สะพานพรหมรังสี ...
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วัดสะตือพุทธไสยาสน์
วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
เขื่อนพระราม 6
เขื่อนพระราม 6 ...
 เป็น ...
อ่านต่อ... 
 
วัดบึงลัฏฐิวัน
วัดบึงลัฏฐิวัน ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
วัดยางนม
วัดยางนม ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัด
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูลรัฐบาล
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดูทีวี