ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
รายงานประจำปีแสดงรายรับรายจ่ายและผลการดำเนินงานประจำปี 57
รายงานประจำปีแสดงรายรับรายจ่ายและผลการดำเนินงานประ ...
...
อ่านต่อ... 
 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าหลวง ปี 2557
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าหลวง ปี 2557 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.255 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันเด็กแห่งชาติ 2558
วันเด็กแห่งชาติ 2558 ... new
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ...
อ่านต่อ... 
 
วันขึ้นปีใหม่ 2558
วันขึ้นปีใหม่ 2558 ... new
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2558 ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.255 ...
...
อ่านต่อ... 
 
พ่นหมอกควัน
พ่นหมอกควัน ...
พ่นหมอกควันกำจัดยุ่งลาย ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วัดสะตือพุทธไสยาสน์
วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
เขื่อนพระราม 6
เขื่อนพระราม 6 ...
 เป็น ...
อ่านต่อ... 
 
วัดบึงลัฏฐิวัน
วัดบึงลัฏฐิวัน ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
วัดยางนม
วัดยางนม ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัด
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูลรัฐบาล
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดูทีวี