ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าหลวง ปี 2557
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าหลวง ปี 2557 ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.255 ... new
...
อ่านต่อ... 
 
การจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบประจำปี 2556 และ ปี 2557
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่า ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.255 ... new
...
อ่านต่อ... 
 
พ่นหมอกควัน
พ่นหมอกควัน ...
พ่นหมอกควันกำจัดยุ่งลาย ...
อ่านต่อ... 
 
Clean Food Good Taste
Clean Food Good Taste ...

อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

...
อ่านต่อ... 
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครบรอบ 100 วัน
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครบรอบ 100 วัน ...
ทำบุญตักบาตรครบ 100 วัน ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วัดสะตือพุทธไสยาสน์
วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
เขื่อนพระราม 6
เขื่อนพระราม 6 ...
 เป็น ...
อ่านต่อ... 
 
วัดบึงลัฏฐิวัน
วัดบึงลัฏฐิวัน ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
วัดยางนม
วัดยางนม ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
  เปิดสอบวันนี้
   
  นายกเทศมนตรี
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  aec
  จังหวัด
  e-mail
  ท้องถิ่นจังหวัด
  บางกอกไอเดีย
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน1111
  ฐานข้อมูลรัฐบาล
  กพ
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ดูทีวี