ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
รายงานประจำปีแสดงรายรับรายจ่ายและผลการดำเนินงานประจำปี 57
รายงานประจำปีแสดงรายรับรายจ่ายและผลการดำเนินงานประ ...
...
อ่านต่อ... 
 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าหลวง ปี 2557
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าหลวง ปี 2557 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.255 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.255 ...
...
อ่านต่อ... 
 
พ่นหมอกควัน
พ่นหมอกควัน ...
พ่นหมอกควันกำจัดยุ่งลาย ...
อ่านต่อ... 
 
Clean Food Good Taste
Clean Food Good Taste ...

อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

...
อ่านต่อ... 
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครบรอบ 100 วัน
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครบรอบ 100 วัน ...
ทำบุญตักบาตรครบ 100 วัน ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วัดสะตือพุทธไสยาสน์
วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
เขื่อนพระราม 6
เขื่อนพระราม 6 ...
 เป็น ...
อ่านต่อ... 
 
วัดบึงลัฏฐิวัน
วัดบึงลัฏฐิวัน ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
วัดยางนม
วัดยางนม ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัด
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูลรัฐบาล
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดูทีวี