ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ...
 กำหนดการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา " 5 ธันวามหาราช" ประจำป ...
อ่านต่อ... 
 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 ...
...
อ่านต่อ... 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปี 2559 ( แบบผด. 5 )
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปี 2559 ( แบบผ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช ...
 วันที่ 23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช ...
อ่านต่อ... 
 
หมู่บ้านรักษาศีล 5
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ...
โครงการขับเคลื่อน "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ...
อ่านต่อ... 
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ...
 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ...
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วัดสะตือพุทธไสยาสน์
วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
เขื่อนพระราม 6
เขื่อนพระราม 6 ...
 เป็น ...
อ่านต่อ... 
 
วัดบึงลัฏฐิวัน
วัดบึงลัฏฐิวัน ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
วัดยางนม
วัดยางนม ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559
นายกเทศมนตรี
เผยแพร่สมุดภาพ Infographich ของรัฐบาล เพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัด
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูลรัฐบาล
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดูทีวี